image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7
logo

Osnovna planinarska pravila

- U planinu treba ići zdravog tijela i duha. Nije poželjno ići u planine prehlađen, bolestan, sa temperaturom ili neraspoložen ;

- Kod grupnog hodanja u planini, obavezno je kretanje u koloni u kojoj se na čelu i začelju nalazi po jedan iskusan planinar,


Prvi odredjuje tempo i brine se o orjentaciji, dok drugi pazi da neko iz kolone ne zaostane i pomaže posustalima ;

- Za vrijeme hodanja tempo se uvijek određuje i prilagođava prema najslabijim u koloni. Oni uvijek idu na čelu kolone iza vođe puta ;

- Nije dozvoljeno zastajkivanje i razvlačenje kolone, naročito u zimskim uslovima, po mraku i magli ;

- Svaki član grupe dužan je da poštuje disciplinu i da hoda u koloni, da ne iskače iz kolone i zastajkuje svaki čas. Takođe, dužan je da poštuje vođu puta i odluke koje on donosi, čak i onda kada smatra da vođa nije u pravu ;

- Hod u početku treba da bude malo sporiji, dok se tijelo ne razgiba i zagrije. Zatim se određuje tempo hodanja i vrši regulisanje tjelesne temperature pomoću više slojeva odjeće. Najvažnije je hodati ujednačenim tempom,
Dalje hodanje treba da bude ritmičko i u skladu sa terenom koji se prelazi. Hodanje treba uskladiti sa disanjem, tako da ono bude mirno i ujednađeno ;

- Na svaki sad hodanja potrebno je odmoriti 10-15 minuta, a na dva sata hoda 30 minuta,
  Za vrijeme dužeg odmora treba se odmarati u hladu i noge podići tako da budu u povišenom polozaju u odnosu na tijelo čime se izbjegava dobijanje proširenih vena i na najnapornijim turama ;

- Prilikom savlađivanja uspona, treba voditi računa da se već postignuta visina ne gubi, jer to dovodi do brzog zamaranja i iscrpljivanja organizma,
  Treba nastojati da se postignuta visina zadrži, a to se postiže zaobilazenjem pojedinih uzvišenja i udubljenja na putu,
  Bolje je i?i dužom stazom sa ujednačenom visinom, nego hodati kraćom stazom sa čestim promjenama visine ;

- Prilikom hodanja neophodno je pažljivo posmatrati stazu ;

- Asfaltne i makadamske puteve treba izbjegavati jer iscrpljuju pri dužem hodanju ;

- Ljeti kada su sunčani dani, obavezan je duži odmor koji je moguće koristiti i za ručak ;

- U planini se po pravilu uvijek treba kretati markiranim planinarskim putevima i stazama,
  U slu?aju gubitka markacije neophodno je vratiti se do prethodne markacije i potražiti sljedeću koja bi trebala da je vidljiva ;

- Prilikom hodanja treba nastojati da položaj tijela bude uspravan ;

- Za odlazak na teže planinarske ture potrebno je pripremiti organizam poboljšanjem fizičke kondicije ;

- Penjanjem na veće visine vazduh postaje rjeđi što dovodi do otežanog disanja. Neophodna je aklimatizacija sa odmaranjem kako ne bi došlo do neželjenih posljedica ;

- Zbog velikog gubitka tečnosti potrebno je piti 2 - 4 litra tečnosti na dan.

2018  Radonja Srdanović - Mountain guide